Doel website

Onze opleidingen op de terreinen van Media, Games en ICT vormen een onderdeel van de School D’Drive van het Friesland College. Wij vinden het erg belangrijk om ons te verbinden met het werkveld van onze sector.  Vanuit ons concept praktijkgestuurd-leren willen wij  onze studenten zoveel mogelijk laten werken in en met de echte praktijk, in bedrijven en leerbedrijven. Die verbinding met het werkveld zoeken we ook door evenementen en werkveldbijeenkomsten te organiseren. Hiermee hopen we ons onderwijs en de examinering zo goed mogelijk op de praktijk te kunnen afstemmen. Deze website heeft een platformfunctie.  Op de nieuwspagina treft u overkoepelend nieuws, maar ook directe berichten over en van onze studenten in Facebook- en Twitterfeeds. Verder vindt u pagina’s speciaal gewijd aan de hoofdrichtingen van ons onderwijs met de daarmee verbonden leerbedrijven. Van daaruit kunt u gemakkelijk de weg vinden naar de websites van de leerbedrijven om daar eventueel uw opdrachten te plaatsen.